Oppdrettsinformasjon

Navn: Corydoras paleatus
Familie: Callichthyidae
Underfamilie: Corydoradinae
Populærnavn: Flekket pansermalle
Artsbeskrivelse: Jenyns, 1842
Størrelse: 7,0 cm
Temperatur: 22 - 26 ºC
Hardhet: 2 - 8 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 7

          Skriv ut