Oppdrettsinformasjon

Navn: Poecilia sphenops
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Molly, Black Molly
Artsbeskrivelse: Valenciennes, 1864
Størrelse: 10,0 cm
Temperatur: 18 - 28 ºC
Hardhet: 11 - 30 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,2 pH
Poeng: 3

          Skriv ut