Oppdrettsinformasjon

Navn: Pterophyllum scalare
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Cichlasomatinae
Populærnavn: Skalare
Artsbeskrivelse: Lichtenstein, 1823
Størrelse: 16,0 cm
Temperatur: 24 - 28 ºC
Hardhet: 0 - 10 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 11

          Skriv ut