Oppdrettsinformasjon

Navn: Poecilocharax weitzmani
Familie: Crenuchidae
Underfamilie: Crenuchinae
Populærnavn: Weitzmans rovtetra
Artsbeskrivelse: Gery, 1965
Størrelse: 4,5 cm
Temperatur: 24 - 27 ºC
Hardhet: 0 - 5 ºdH
Surhet: 5,5 - 6,5 pH
Poeng: 8

          Skriv ut