Oppdrettsinformasjon

Navn: Puntius semifasciolatus
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Messingbarbe
Artsbeskrivelse: Günther, 1868
Størrelse: 7,0 cm
Temperatur: 18 - 24 ºC
Hardhet: 5 - 19 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 5

          Skriv ut