Oppdrettsinformasjon

Navn: Ameca splendens
Familie: Goodeidae
Artsbeskrivelse: Miller & Fitzsimons, 1971
Størrelse: 12,0 cm
Temperatur: 18 - 25 ºC
Hardhet: 10 - 30 ºdH
Surhet: 6,5 - 8,0 pH
Poeng: 3

          Skriv ut