Meny Lukk

Oppdrettskonkurransen

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Velkommen til vår oppdrettskonkurranse. Alle som er medlem i Oslo Akvarieklubb kan være med, du må bare være registrert med en e-postadresse i vårt medlemsregister. Konkurransen følger kalenderåret, dvs. det er kun fisk som har oppnådd levedyktig alder i inneværende år som kan registreres. Les reglene nøye slik at vi unngår misforståelser. Reglene finner du her.

Det er kun anledning til å registrere oppdrett via disse sidene, oppdrettsansvarlig har ikke anledning til å motta oppdrett på f.eks. papirlapper og vanlig e-post.

Når du skal registrere en fisk du har hatt oppdrett på søker du først på fisken i vår fiskebase, som inneholder 12820 oppføringer av 1447 slekter i feltene Slekt, art og Populærnavn, som du finner her.
En takk til Frode Nyborg som har laget basen vi bruker som grunnlag!
Pass på at du skriver navn riktig, evt. prøv flere søk dersom du ikke finner din fisk der.
Vær også oppmerksom på at langt fra alle fisk er ført opp med populærnavn, og at basen kan innholde gamle navn på fisk som nylig har byttet navn.

L-nummer: Noen fisk har dessverre flere L-nummer på samme art. Regelen er at man skal bruke det laveste nummer. Vi vil prøve å kun ha det laveste nummer i vår base, dette for å unngå muligheten til dobbelt poeng. Bruk det laveste L-nummer for den mallen du har drettet når du søker!
Her har du lista over L-nummer som ikke brukes av oss.

Oppdrettsansvarlig vil se på alle innsendte registreringer og godta, endre eller avslå disse. De som godtas (evt. med endring) vil komme opp i oppdrettslista for det gjeldene året, som du finner her.
Du kan også se en liste over alle fisk som er drettet i klubben her.

Dersom du har forslag og/eller anmerkninger til oppdrettslista eller annet, så kan du ta kontakt med oppdrettsansvarlig. Send en mail til