Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Xiphophorus pygmaeus
Familie:   Poeciliidae
Underfamilie:   Poeciliinae
Populærnavn:   Pygme Sverddrager
Artsbeskrivelse:   Hubbs & Gordon, 1943
Størrelse:   4,0 cm
Temperatur:   24 - 28 ºC
Hardhet:   5 - 18 ºdH
Surhet:   7,2 - 7,8 pH
Poeng:   8