Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Haludaria fasciata
Familie:   Cyprinidae
Populærnavn:   Melonbarbe
Artsbeskrivelse:   Jerdon, 1849
Slektsbeskrivelse:   Pethiyagoda, 2013
Størrelse:   15,0 cm
Temperatur:   22 - 26 ºC
Hardhet:   0 - 5 ºdH
Surhet:   6,0 - 6,5 pH
Poeng:   8