Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Dario dario
Familie:   Badidae
Populærnavn:   Skarlagenrød kamelonfisk
Artsbeskrivelse:   Hamilton, 1822
Størrelse:   2,5 cm
Temperatur:   24 - 27 ºC
Hardhet:   0 - 10 ºdH
Surhet:   6,0 - 7,0 pH
Poeng:   9