Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Cyrtocara moorii
Familie:   Cichlidae
Underfamilie:   Pseudocrenilabrinae
Populærnavn:   Delfinciklide
Artsbeskrivelse:   Boulenger, 1902
Størrelse:   20 cm
Temperatur:   24 - 26 ºC
Hardhet:   10 - 18 ºdH
Surhet:   7,2 - 8,8 pH
Poeng:   6