Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Betta channoides
Familie:   Belontiidae
Artsbeskrivelse:   Kottelat & Ng, 1994
Størrelse:   5,0 cm
Temperatur:   22 - 26 ºC
Hardhet:   0 - 10 ºdH
Surhet:   5,0 - 7,5 pH
Poeng:   15