Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Trichopsis pumila
Familie:   Belontiidae
Populærnavn:   Pygmêgurami
Artsbeskrivelse:   Arnold, 1937
Størrelse:   5,0 cm
Temperatur:   24 - 28 ºC
Hardhet:   2 - 10 ºdH
Surhet:   5,8 - 7,0 pH
Poeng:   10