Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Parosphromenus deissneri
Familie:   Belontiidae
Populærnavn:   Lakrisgurami
Artsbeskrivelse:   Bleeker, 1859
Størrelse:   4,0 cm
Temperatur:   24 - 28 ºC
Hardhet:   0 - 10 ºdH
Surhet:   5,6 - 7,5 pH
Poeng:   15