Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Thiara winteri
Familie:   Thiaridae
Populærnavn:   Thiara winteri-snegle
Artsbeskrivelse:   Von Dem Busch, 1842
Slektsbeskrivelse:   Gill, 1871 (1823)
Størrelse:   3,0 cm
Temperatur:   20 - 30 ºC
Hardhet:   3 - 5 ºdH
Surhet:   6,0 - 8,0 pH
Poeng:   1