Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Corydoras pygmaeus
Familie:   Callichthyidae
Underfamilie:   Corydoradinae
Populærnavn:   Pygmépansermalle
Artsbeskrivelse:   Knaack, 1966
Størrelse:   3,0 cm
Temperatur:   22 - 26 ºC
Hardhet:   0 - 8 ºdH
Surhet:   5,5 - 7,2 pH
Poeng:   15