Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Hasemania nana
Familie:   Characidae
Underfamilie:   Tetragonopterinae
Populærnavn:   Kobbertetra
Artsbeskrivelse:   Reinhardt, 1874
Størrelse:   5,0 cm
Temperatur:   23 - 27 ºC
Hardhet:   5 - 19 ºdH
Surhet:   6,0 - 7,5 pH
Poeng:   8