Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Girardinus metallicus
Familie:   Poeciliidae
Underfamilie:   Poeciliinae
Populærnavn:   Metalltannkarpe
Artsbeskrivelse:   Poey, 1854
Synonym:   Poey, 1854
Slektsbeskrivelse:   Girardinus metallicus
Størrelse:   9,0 cm
Temperatur:   22 - 25 ºC
Hardhet:   9 - 19 ºdH
Surhet:   6,0 - 8,0 pH
Poeng:   3