Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Loricaria contradens
Familie:   Loricariidae
Populærnavn:   contradens
Artsbeskrivelse:   Armbruster, JW, NK Lujan & DC Taphorn, 2007
Størrelse:   11,0 cm
Temperatur:   25 - 29 ºC
Hardhet:   0 - 10 ºdH
Surhet:   6,5 - 7,2 pH
Poeng:   13