Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Xiphophorus cortezi
Familie:   Poeciliidae
Underfamilie:   Poeciliinae
Populærnavn:   Cortez" sverddrager
Artsbeskrivelse:   Rosen, 1960
Størrelse:   8,0 cm
Temperatur:   24 - 28 ºC
Hardhet:   5 - 20 ºdH
Surhet:   7,5 - 8,2 pH
Poeng:   5