Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Maylandia estherae
Familie:   Cichlidae
Underfamilie:   Pseudocrenilabrinae
Populærnavn:   Rød Zebra
Artsbeskrivelse:   Konings, 1995
Størrelse:   13,0 cm
Temperatur:   22 - 27 ºC
Hardhet:   5 - 20 ºdH
Surhet:   8,0 - 8,5 pH
Poeng:   3