Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Tateurndina ocellicauda
Familie:   Eleotridae
Populærnavn:   Indianergoby
Artsbeskrivelse:   Nichols, 1955
Størrelse:   7,5 cm
Temperatur:   24 - 27 ºC
Hardhet:   0 - 10 ºdH
Surhet:   6,5 - 7,5 pH
Poeng:   8