Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Pseudomugil luminatus
Familie:   Pseudomugilidae
Populærnavn:   Red Neon Blue-Eye
Artsbeskrivelse:   Allen, Unmack and Hadiaty, 2016
Størrelse:   2,5 cm
Temperatur:   26 - 28 ºC
Surhet:   4,8 - 7,2 pH
Poeng:   8