Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Danionella translucida
Familie:   Cyprinidae
Artsbeskrivelse:   Roberts, 1986
Størrelse:   1,1 cm
Temperatur:   24 - 27 ºC
Hardhet:   2 - 10 ºdH
Surhet:   6,0 - 7,0 pH
Poeng:   17