Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Gambusia affinis
Familie:   Poeciliidae
Underfamilie:   Poeciliinae
Populærnavn:   Mosquitofish
Artsbeskrivelse:   Baird & Girard, 1853
Størrelse:   7,0 cm
Temperatur:   15 - 35 ºC
Hardhet:   5 - 20 ºdH
Surhet:   6,0 - 8,8 pH
Poeng:   2