Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Microdevario kubotai
Familie:   Cyprinidae
Populærnavn:   Smaragd rasbora, Neon Dwarf Rasbora
Artsbeskrivelse:   Kottelat & Witte, 1999
Synonym:   Microrasbora
Slektsbeskrivelse:   Fang et al., 2009
Størrelse:   2,5 cm
Temperatur:   22 - 27 ºC
Hardhet:   2 - 12 ºdH
Surhet:   6,5 - 7,5 pH
Poeng:   8