Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Tanichthys micagemmae
Familie:   Cyprinidae
Populærnavn:   Dvergkardinalfisk
Artsbeskrivelse:   Freyhof & Herder, 2001
Størrelse:   3,0 cm
Temperatur:   18 - 25 ºC
Hardhet:   6 - 18 ºdH
Surhet:   6,5 - 8,0 pH
Poeng:   4