Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Limia melanogaster
Familie:   Poeciliidae
Underfamilie:   Poeciliinae
Populærnavn:   Blå limia
Artsbeskrivelse:   Günther, 1866
Størrelse:   6,0 cm
Temperatur:   24 - 28 ºC
Hardhet:   20 - 30 ºdH
Surhet:   7,5 - 8,5 pH
Poeng:   2