Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

Navn:  Cryptoheros spilurus
Familie:   Cichlidae
Populærnavn:   Blåøyd ciklide, Tigerciklide
Artsbeskrivelse:   Günther, 1862
Størrelse:   12,0 cm
Temperatur:   22 - 32 ºC
Hardhet:   0 -10 ºdH
Surhet:   6,5 - 7,5 pH
Poeng:   4