Meny Lukk

Oppdrettsinformasjon

OAK skal avholde symposium i 2025.
Les mer om symposiet her.

Navn:  Macrobrachium assamensis
Familie:   Palaemonidae
Populærnavn:   Indisk kloreke
Artsbeskrivelse:   Tiwari, 1955
Størrelse:   8,0 cm
Temperatur:   20 - 30 ºC
Hardhet:   3 - 13 ºdH
Surhet:   7,0 - 9,0 pH
Poeng:   2